آموزش ماساژ در اصفهان | 09921616205

آموزش ماساژ در اصفهان عفونی: از جمله سرماخوردگی. از جمع کردن فرد تا زمانی که به طور کامل بازیابی شوند خودداری کنید. اگر سرما بخورید، ممکن است چند روز مرخصی بگیرید! عفونت‌های قارچی و یا قارچی:. از ناحیه آلوده دوری کنید. اختلالات مربوط به قلب. ماساژ را فقط با رضایت پزشک خود ماساژ دهید. *… ادامه خواندن آموزش ماساژ در اصفهان | 09921616205

آموزش ماساژ در شیراز | 09921616205

آموزش ماساژ در شیراز آیا شما هیچ گونه بیماری یا جراحت دارید که من باید از آن آگاه باشم؟ * قبل از اینکه شروع کنیم باید از حمام استفاده کنید؟ * دوست داری امروز از گرفتن روغن در موی شما اجتناب کنم؟ آیا شما مشکلی با گردنتان دارید؟ اگر بله، به جای شروع از حالت… ادامه خواندن آموزش ماساژ در شیراز | 09921616205