برچسب: آموزشگاه ماساژ در اصفهان

  • آموزش ماساژ در اصفهان | 09921616205

    آموزش ماساژ در اصفهان عفونی: از جمله سرماخوردگی. از جمع کردن فرد تا زمانی که به طور کامل بازیابی شوند خودداری کنید. اگر سرما بخورید، ممکن است چند روز مرخصی بگیرید! عفونت‌های قارچی و یا قارچی:. از ناحیه آلوده دوری کنید. اختلالات مربوط به قلب. ماساژ را فقط با رضایت پزشک خود ماساژ دهید. * […]