برچسب: آموزش ماساژ پا در شمال تهران

  • آموزش ماساژ در شمال تهران | 09921616205

    آموزش ماساژ در شمال تهران پتریساژ فرآیند مشتمال دادن فشار وارد کردن و حرکات چرخشی بر روی بافت هاست و یا یک یا هر دو دست و دو انگشت شست انگشت های شست و انگشت ها انجام می شود ماساژ با فشار سنگینی را برای اعمال دادن عمیق و آرام را بر روی بدن وارد […]