برچسب: آموزش ماساژ پا در نیاوران

  • آموزش ماساژ در نیاوران | 09921616205

    آموزش ماساژ در نیاوران هدف اصلی در ماساژ درمانی تنظم حرارت بدن و کمک به دفع مواد زاید است این نوع ماساژ سرعت متفاوت نحوه انجام دسته نرم کسیر و خشن تقسیم میشود اگربه صورت صحیح  در زمان مناسب و متناسب انجام شود و با مزاج فرد صورت گیرد  بعد از مصرف دارو بی نیاز […]